Rekrutacja

Rekrutacja do OT „Halniak” odbywa się średnio dwa razy do roku, zwykle wiosną i jesienią. Aby zostać „Halniakiem”, należy ukończyć szkolenie wstępne i zdać egzamin.

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (2 soboty w miesiącu). Szkolenie wstępne trwa minimum trzy miesiące, a egzamin 24 godziny. Trzeba przygotować się na to, że egzamin, jak i teren w którym się on odbywa, są bardzo wymagające, w związku z czym trzeba poważnie potraktować proces przygotowania do niego.

Odpowiadając na najczęściej zadawane pytania, informujemy:

  • miejsce zamieszkania ani wykształcenie nie ma znaczenia w procesie rekrutacji, istotniejsze są cechy charakteru i koleżeństwo,
  • rekrutujemy pełnoletnich mężczyzn posiadających obywatelstwo polskie, nie rekrutujemy kobiet,
  • górną granicę wieku weryfikują bezlitośnie zajęcia w terenie (w oddziale z powodzeniem służą osoby po 50-tym roku życia i doskonale radzą sobie na ćwiczeniach),
  • OT „Halniak” Myślenice to oddolny, niedotowany przez państwo ruch społeczny, w związku z czym nikt (w tym dowódca) nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia,
  • należy liczyć się z zakupem ekwipunku, a więc wydatkami.

Przed spotkaniem rekrutacyjnym proszę nie kupować sprzętu i oporządzenia. Szczegóły dotyczące tego tematu zostaną określone i omówione na spotkaniu rekrutacyjnym.